Doelstellingen

      1. Open dag AZF

AZF organiseert in het najaar van 2017 een Open dag in de tennishal op Tennispark Keltenwoud te Bennekom, uitvalsbasis voor de sportieve activiteiten van AZF.

Doel is het lanceren van de Stichting AZF in de vorm van een dag met activiteiten voor de doelgroep. Tevens is dit een bijeenkomst voor donateurs, belangstellenden en genodigden. Beoogd wordt publiciteit te genereren voor de AZF met als resultaat de doelgroep te interesseren, nieuwe vrijwilligers te werven en, last but not least, sponsoren en geldschieters te interesseren voor de activiteiten van AZF.

     2. Introductie en stimulering aangepast tennis

AZF heeft als belangrijke eerste doelstelling om de actieve beoefening van rolstoeltennis in Midden Nederland te stimuleren. Dit zal geschieden door middel van clinics, bovengenoemde 

open dag van AZF, voordrachten etc. Daarnaast zal de stichting zich ook inzetten voor de stimulering van het G-tennis en de tennislessen op speciaal onderwijs.

Dat wil zeggen dat we contact leggen met de verschillende tennisverenigingen en scholen binnen de regio’s om tennis, in welke vorm dan ook, te introduceren. Helaas zijn nog steeds veel mensen en instanties niet bekend met de mogelijkheden en voordelen die tennis voor de doelgroepen met zich mee brengt. De inzet van AZF is om met scholen en instanties als revalidatiecentra een samenwerking tot stand te brengen. Voorop staat dat AZF veel energie zal besteden aan het ontwikkelen van langdurige samenwerkingsverbanden. Op deze manier zijn de mogelijkheden en kansen van slagen het grootst.

  1. Fondsenwerving

Om de stichting te laten groeien en bloeien is er voldoende geld nodig. AZF heeft dan ook als belangrijke doelstelling voor 2017 om een samenwerking aan te gaan met verschillende bedrijven die de stichting een warm hart toe dragen. Ook hiervoor geldt dat AZF bij voorkeur voor een langere periode een samenwerking aangaat.

De te organiseren Open dag is een belangrijk element voor het bereiken van dit doel. Daarnaast zal een mailing worden gedaan naar grote bedrijven met het verzoek om sponsoring. Hierbij wordt duidelijk in kaart gebracht wat deze samenwerking in zal houden voor beide partijen en wat men van elkaar kan verwachten.

  1. Werving vrijwilligers

Om bovenstaande doelstellingen te behalen zal AZF op zoek gaan naar enthousiaste vrijwilligers. Het doel van AZF is dan ook om in 2017 het team van huidige vrijwilligers uit te breiden met minimaal 5 vrijwilligers. Uiteraard is iedereen met een goed hart en de juiste instelling welkom. Met deze 5 vrijwilligers worden deelnemers bedoeld die een aantal vaste werkzaamheden binnen de stichting op zich willen nemen. Omdat AZF nog aan het begin staat van haar ontwikkeling is het van belang het draagvlak van de stichting zo breed mogelijk te maken, zodat een goede basis wordt gelegd voor naamsbekendheid en voor de toekomst.

error: Content is protected !!