Missie / Visie

Elk kind of volwassene die met een handicap is geconfronteerd, in welke vorm dan ook, moet de kans krijgen om (weer) een volwaardig bestaan te kunnen ontwikkelen en volledig in deze maatschappij te kunnen functioneren. Met een beperking moet je heel wat hindernissen overwinnen.

Elk kind of volwassene die met een handicap is geconfronteerd, in welke vorm dan ook, moet de kans krijgen om (weer) een volwaardig bestaan te kunnen ontwikkelen en volledig in deze maatschappij te kunnen functioneren. Met een beperking moet je heel wat hindernissen overwinnen.

Dit kan o.a. middels sporten en bewegen, waardoor eigen grenzen worden verlegd en men nieuwe mogelijkheden van hun lichaam leert (her)kennen. Ik ben van mening dat sporten hét ideale middel is om het sociale leven weer op te pakken en/of uit te breiden, waardoor er meer zelfvertrouwen en eigenaarschap wordt gecreëerd!

Ik, Aad Zwaan, wil ieder daar graag bij helpen binnen mijn mogelijkheden van de rolstoeltennissport en het coachen op het fysieke- en psychologische vlak daaromtrent.

Mijn overtuiging is dat het niet gaat om de belemmerende factoren, maar om waar nog wél je mogelijkheden en kansen liggen!

Er gaat een nieuwe wereld voor je open wanneer je tot acceptatie komt van je handicap, je de eigen grenzen uitdaagt en er iets moois mee kunt bereiken.

Mijn goal is om niet alleen topsporters op te leiden en te ondersteunen, maar zéker ook de recreant te laten inzien dat er uit het leven met een handicap méér te halen valt dan de dagelijkse beslommeringen.

Jonge gezinnen met gehandicapte kinderen wil ik overtuigen van het belang om uit hun kind te halen wat mogelijk is, zodat wordt voorkomen dat het kind opgroeit in een “glazen kooi”, waardoor het niet leert zelfstandig te functioneren.

Jonge gezinnen met gehandicapte kinderen wil ik overtuigen van het belang om uit hun kind te halen wat mogelijk is, zodat wordt voorkomen dat het kind opgroeit in een “glazen kooi”, waardoor het niet leert zelfstandig te functioneren.

Jonge gezinnen met gehandicapte kinderen wil ik overtuigen van het belang om uit hun kind te halen wat mogelijk is, zodat wordt voorkomen dat het kind opgroeit in een “glazen kooi”, waardoor het niet leert zelfstandig te functioneren.

Mijn foundation heeft als taak om voor ieder die gráág wil, maar de mogelijkheden niet heeft, te realiseren dat er aan hun wens/droom tegemoet gekomen kan worden. Of deze nu ligt bij een Olympische medaille, een gewaardeerde toekomst of gewoon meer zelfvertrouwen,… ik help je graag op weg!

Mvg. Aad Zwaan

error: Content is protected !!